Video: dimostrazione 40° ACSA, Neuchatel 2009 – Yoji Fujimoto Shihan 8° Dan Aikikai